• Prostor pro skupinovou práci studentů VII. B na překladech kratších artušovských textů: Caradoci Vita Gildae,
  • Vera historia de Mortis Arthuri,
  • Historia regum Britannie (sel.),
  • Giraldi De principis instructione (sel.),
  • Vita Merlini (sel.).

Týmová práce na překladu textu
Narratio de Arthuro rege Britanniae et rege Gorlagon lycanthropo
Prostředí pro práci na skupinovém překladu textů:
  • Gesta beati Karoli in Hispania (tzv. pseudo-Turpin)
  • Gesta Karoli Magni (Notkerus či Notker Balbulus)
Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.
Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.
Články k výuce

Týmová práce na překladu textu De ortu Waluuanii (O původu Gawainově)
Cvičení k orientaci v původních textech.
Skloňování, stupňování a časování.
Prostředí pro práci na překladu artušovského románu Vyprávění o Meriadokovi, králi velšském.
Konjunktivy ve větách hlavních, konjunktivy ve větách vedlejších, polovětné konstrukce...