Výukové materiály pro výuku IVT v kvintě AG

Upraveno pro školní rok 2016

Základní informace k výuce IVT v kvintě AG.

Kurz zabývající se problematikou autorských práv, duševního vlastnictví, konceptu svobodného software, bibliografií a citacemi.

Kurz obsahující výukové materiály a zadání úloh k problematice tabulkového procesoru. Určeno pro kvinty.

Kurz popisuje principy, parametry, zachycení a přehrávání zvuku.

Kurz popisuje principy, parametry, zachycení a přehrávání videa. Součástí je osvětlení pojmů ripování, grabování nebo renderování. Dále je uvedeno několik nejznámějších video formátů včetně jejich vlastností. K dispozici jsou podklady pro praktické cvičení v editorech videa.

Kurz určen pro kvinty. Základy OS, vlastnosti nejpoužívanějších OS, typy souborů, asociace.

Kurz pro kvinty