• Možnosti revize a porovnání dokumentů
  • Vytváření šablon a formulářů
  • Sdílení dokumentů, tvorba online dotazníků

Úvodní hodina předmětu IVT (informační a výpočetní technika) na Arcibiskupském Gymnáziu v Praze. V kurzu naleznete tematické plány, sylabus, řád PC učebny, pravidla hodnocení, pravidla užívání moodle a způsob kontroly účtů.

Vše o komponentách a periferiích.

Podpůrné materiály k výuce editoru na úpravu rastrové grafiky GIMP.

Kurz odpovídá na otázky: Jaký je rozdíl mezi vektorovou a rastrovou grafikou. Co je to barevný model a jaké známe zástupce barevných modelů? Jaké vlastnosti mají základní grafické formáty? Jaké jsou oblasti použití grafiky vektorové a rastrové?

Letmý pohled do světa internetu zabývající se mimo jiné historií, principem fungování, vyhledáváním, důvěryhodností, bezpečností a orientací v tomto "chaotickém" prostředí.

Rozdělení a popis druhů škodlivého software.