Podpůrné materiály k výuce editoru na úpravu rastrové grafiky GIMP.

Kurz odpovídá na otázky: Jaký je rozdíl mezi vektorovou a rastrovou grafikou. Co je to barevný model a jaké známe zástupce barevných modelů? Jaké vlastnosti mají základní grafické formáty? Jaké jsou oblasti použití grafiky vektorové a rastrové?

Vše o komponentách a periferiích.

Podpůrné materiály k výuce editoru na úpravu vektorové grafiky Inkscape.

Letmý pohled do světa internetu zabývající se mimo jiné historií, principem fungování, vyhledáváním, důvěryhodností, bezpečností a orientací v tomto "chaotickém" prostředí.

Jak na zpracování informací a přípravu prezentace? Který prezentační nástroj použít a na co si dát pozor (barvy, efekty, typografie, text, ...)? Proč je důležitá generální zkouška a příprava techniky? Jak na samotný výstup? Jak zvládnout stres, trému a nervozitu?

Tento kurz slouží jako podpůrný materiál k výuce HTML5 a CSS. Jeho prostřednictvím jsou žákům zadávány úkoly, na jejichž základě jsou hodnoceni.

V kurzu naleznete tematické plány, sylabus, řád PC učebny, pravidla hodnocení, pravidla užívání Moodle a způsob kontroly účtů.