Materiály k výuce IVT v terciích AG

Upraveno pro školní rok 2018/19
Číselné soustavy, převody mezi nimi
Dvojková a hexadecimální soustava

Kurz pro tercie, kde se seznámíte se základními hardwarovýmí komponentami počítače.

Kurz pro kvinty, kde se dozvíte základní definici pojmů informatika a informace, poznáte rozdíl mezi teoretickou a aplikovanou informatikou a seznámíte se s procesem přenosu informace.

Pohled na nejznámější zástupce operačních systémů (Windows, Linux a Mac OS). Kurz osvětluje pojmy jako jsou multitasking, plug and play nebo souborový systém. Dále porovnává adresářové struktury jednotlivých operačních systémů a poskytuje podklady pro zvládnutí základní orientace v operačních systémech Windows a Linux. V rozšiřující sekci naleznete materiály popisující operační systém jako správce paměti a procesů.

Kurz popisuje zejména základní rozdělení a způsoby použití programového vybavení počítače. Dále se zabývá problematikou základních licencí SW, autorského práva a CreativeCommons. V neposlední řadě jsou vysvětleny pojmy plagiátorství a počítačové pirátství.

Kurz obsahující zejména zadání úloh k problematice úpravy prostého textu. Důležitou součástí jsou typografické konvence. Určeno pro tercie

Základní materiály pro výuku IVT v tercii AG.