Materiály k výuce IVT v terciích AG

Upraveno pro školní rok 2018/19

Základní materiály pro výuku IVT v tercii AG.

Kurz pro kvinty, kde se dozvíte základní definici pojmů informatika a informace, poznáte rozdíl mezi teoretickou a aplikovanou informatikou a seznámíte se s procesem přenosu informace.

Číselné soustavy, převody mezi nimi
Dvojková a hexadecimální soustava