Seminář IVT je veden formou přípravy na teoretickou část profilové maturitní zkoušky z IVT obsahující 25 okruhů.