Návod na přístup do školní sítě z internetu pro kopírování souborů a práci v textovém či grafickém terminálu.
Přístup ke školnímu e-mailu zevnitř i zvenku školy.
Konfigurace wifi sítě.
Tento návod popisuje jak začít používat vlastní webový prostor ve škole.