Správné a zejména nesprávné způsoby argumentace (rétorika, politika, demagogie).

Přehledné historické rozpracování témat, která se objevovala v průběhu dějin západní filosofie. Napříč jednotlivými lekcemi by měly vysvítat stěžejní témata, jako je duše, esence, příčinnost, metodologie vědy, etika, estetika.
Vypracované otázky, odkazy na další zdroje. Sledujte též kurs Historie západní filosofie a Stránky filosofie na arcig.cz, zvláště maturitní stránku.

Materiály k základům filosofie pro septimy