Zpracování obrazu na počítači v rozsahu základního kurzu Informatiky v kvartě.