Úvodní hodina předmětu IVT (informační a výpočetní technika) na Arcibiskupském Gymnáziu v Praze. V kurzu naleznete tematické plány, sylabus, řád PC učebny, pravidla hodnocení, pravidla užívání moodle a způsob kontroly účtů.