Podpůrné materiály k výuce editoru na úpravu rastrové grafiky GIMP.