Tento kurz slouží jako podpůrný materiál k výuce HTML5 a CSS. Jeho prostřednictvím jsou žákům zadávány úkoly, na jejichž základě jsou hodnoceni.