Konjunktivy ve větách hlavních, konjunktivy ve větách vedlejších, polovětné konstrukce...