Kurz obsahuje podklady a hudební ukázky k analýze hudebního díla 20. století z hlediska formy, funkce a hudebně-sémantického obsahu.