• Možnosti revize a porovnání dokumentů
  • Vytváření šablon a formulářů
  • Sdílení dokumentů, tvorba online dotazníků