Prostředí pro práci na překladu artušovského románu Vyprávění o Meriadokovi, králi velšském.