Vypracované otázky, odkazy na další zdroje. Sledujte též kurs Historie západní filosofie a Stránky filosofie na arcig.cz, zvláště maturitní stránku.