Základní kurs programování, vedený v moderním jazyce Python.