Kurz popisuje principy, parametry, zachycení a přehrávání videa. Součástí je osvětlení pojmů ripování, grabování nebo renderování. Dále je uvedeno několik nejznámějších video formátů včetně jejich vlastností. K dispozici jsou podklady pro praktické cvičení v editorech videa.